Pieter

De harmonie

De Koninklijke Harmonie “De Eendracht” vzw werd opgericht in 1873, en kent een rijke geschiedenis. Heden ten dage is ze een bloeiende vereniging met een vijftigtal enthousiaste muzikanten.

We hebben een gevarieerd repertoire, met zowel populaire, moderne als klassieke werken, zodat iedereen er gegarandeerd zijn gading vindt.

Ons jaarprogramma telt een aantal vaste terugkerende optredens en activiteiten. Zo is er begin februari het jaarlijkse winterconcert, de eerste zondag van juli is er traditiegetrouw ons zomerfeest, en in november is er het traditionele St. Ceciliafeest. Afgewisseld met nog andere uitstappen vullen wij op een aangename, frisse manier ons jaar.

Er moet natuurlijk ook gerepeteerd worden. Onze wekelijkse repetities gaan door op maandagavond van 20u00 tot 21u30 in ons lokaal boven “De Middenstand” (Grote Markt 4, te Wevelgem).

Deel uitmaken van onze vereniging?

Lid worden?

Ben u muzikant én geïnteresseerd? Een vereniging zoals Harmonie De Eendracht vzw is altijd op zoek naar nieuwe, gemotiveerde leden. Iedereen met voldoende muzikale kennis kan lid van onze harmonie worden. Spreek ons gerust aan op één van onze concerten of kom maandagavond eens langs op één van onze repetities.

Meer informatie?

Meer informatie over onze harmonie komt u zeker en vast te weten op deze site.

Mocht u nog met vragen zitten, kan u ons ook contacteren: info@harmoniedeeendracht.be

Geschiedenis van de Eendracht

“Kroniek van een bloeiende vereniging met een rijke traditie en een uitzonderlijk palmares” ( Norbert Dumonceau – Willem Claus )
De volledige tekst verscheen reeds in ons korpsblad “De Piston”, en in het tijdschrift “Wibilinga” van de gelijknamige Heemkundige Kring “Wibilinga” van Wevelgem.

1873 – 1960

Lees verder

1960 – 1980

Lees verder

1980 – 2000

Lees verder

Heden

Lees verder