Start van de Jeugdharmonie kondigt een nieuwe periode aan

Op het einde van de jaren ’60 was klarinettist Georges Stragier met een soort jeugdharmonie “avant la lettre” begonnen. Deze idee bleef sluimeren, en begin jaren ’80 wordt opnieuw gestart met een Jeugdharmonie, onder impuls van Emiel Gheysens, saxofonist bij “De Eendracht” en meteen voorzitter van de nieuwe jeugdformatie, en Marc Commeyne, toen beroepstrombonist, geboren Wevelgemnaar en opgegroeid in de rangen van “De Eendracht”. Het blijkt duidelijk een schot in de roos. Wellicht was het ontbreken van een jeugdkorps binnen “De Eendracht” de oorzaak van de malaise bij de harmonie. Deze jeugdformatie kent onmiddellijk een sterke bloei. In de eropvolgende jaren worden zelfs heel wat concertreizen georganiseerd: Wenen en Salzburg, Zwitserland, Parijs, …

Intussen vindt “De Eendracht” in de Kuurnse Michiel Lietaert een waardige opvolger. Uiteraard wordt hij meteen geconfronteerd met een korps dat degradeert. De harmonie moet voor het toernooi voor Superieure afdeling verstek geven waardoor ze wordt opgenomen in de Ere-afdeling. Dat jaar is er het traditionele Winterconcert, ditmaal voor de eerste keer in CC Guldenberg, een 11-juliconcert, een optreden te Wervik, en een concert in Guldenberg samen met de harmonie van Halluin. Halverwege 1985 stopt de lokaalhouder met de uitbating van café en zaal De Fazant, en is de harmonie genoodzaakt uit te kijken naar een nieuw lokaal, de keuze valt op het Middenstandshuis. 1986 staat dan in het teken van de deelname aan het provinciaal toernooi voor Ere-afdeling te Aalbeke, waar behoud in de ere-afdeling als resultaat wordt behaald.

Sindsdien heeft “De Eendracht” opnieuw de wind in de zeilen. Er zijn concerten te Wervik en aan de kust. In 1987 neemt dirigent Michiel Lietaert de leiding van de jeugdharmonie over van Marc Commeyne, die zoals reeds gezegd om gezondheidsredenen genoodzaakt is als dirigent ontslag te nemen (Marc sterft na een slepende MS voorjaar 2002).

Er zijn in 1987 verder nog concerten te Hondschoote, Wervik en Oostende. De belangstelling voor de traditionele Winterconcerten gaat in die jaren weer in stijgende lijn. Voorts zijn er in ’88 nog optredens te Wervik, te Middelkerke en te Thumaide en krijgt Wevelgem het bezoek van de bevriende Harmonie Municipale uit Hondschoote. Er zijn uitstappen naar Oostduinkerke, Nazareth, en een optocht te Gullegem. In 1990, een Winterconcert om “U” tegen te zeggen met oa een uitstekende Jeugdharmonie. In datzelfde jaar concerteert “De Eendracht” in Halluin (tegenbezoek voor het optreden te Wevelgem van ’85), Nazareth, Wervik en Koekelberg. Voor het Winterconcert 1991 worden enkele aartsmoeilijke muziekstukken ingestudeerd, met de medewerking van enkele gastsolisten. In Kuurne is er een uitvoering van oa “Carmina Burana” tgv het 110-jarig bestaan van Harmonie “Moed en Vlijt” uit Kuurne waar Michiel Lietaert ook dirigeert, en in samenwerking met het Kuurns Gemengd Koor en het St-Pieterskoor, in een bomvolle St-Pieterskerk. Weerom zijn er optredens te Koekelberg, Oostduinkerke, Wervik en Avelgem. Op het Winterconcert van 1992 worden de 2 werken uitgevoerd waarmee de harmonie later op het jaar haar plaats in de Ere-afdeling op het Provinciaal Toernooi te Tielt zal verdedigen, met succes overigens. Andere uitstappen zijn Komen, Oostduinkerke, Wervik en Aalbeke.

Mini-Jeugdmuziek

In 1993 start Philippe Neve, klarinettist bij “De Eendracht”, met een mini-orkestje dat tijdens het eerste Zomerfeest (in Gemeenschapsschool De Vlaschaard) voor het eerst optreedt. De bedoeling is de allerjongste muzikantjes zo vlug mogelijk vertrouwd te maken met het orkestspel. Het Zomerfeest is een schot in de roos, naast muzikale animatie is er een grootse barbecue. De weergoden zijn gunstig gestemd en de opkomst is meer dan behoorlijk. Dit is zéker voor herhaling vatbaar. Voorts zijn er optredens te Hondschoote en te Menen.

In 1994 wil Michiel Lietaert zijn 10-jarig dirigentschap niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Op het Winterconcert wordt uitgepakt met de integrale uitvoering van de monumentale Symfonie “The Lord Of The Rings”, naar het literaire meesterwerk van Tolkien. Ook de beroemde “Bolero” (Ravel) staat op het programma. Naast de Jeugdharmonie treedt het Mini-orkestje voor de eerste maal op in dit Winterconcert. Er wordt in 1994 weer een Zomerfeest georganiseerd. “De Eendracht” verzorgt ook optredens te Oostduinkerke en werkt mee aan de bevrijdingsfeesten, het feest van de Brandweer en de herdenkingsplechtigheid “Etienne Battaille”. Op het Winterconcert van ’95 wordt de harmonie weer voorafgegaan door het Mini-orkestje en de Jeugdharmonie. Ter gelegenheid van 25 jaar Bloemenmarkt wordt door de Wevelgemse korpsen opgetreden. Verder zijn er nog optredens te Oostduinkerke, te Komen en het traditionele Zomerfeest. Eind 1995 ontstaat nogal wat protest tegen de afschaffing van de Wevelgemse Muziekschool. Tijdens een ludieke manifestatie zijn vrij veel muzikanten van “De Eendracht” van de partij.

Op het Winterconcert van 1996 wordt terug een aantrekkelijk programma uitgevoerd. De harmonie treedt dat jaar ook nog op in De Panne, Oostduinkerke, Moeskroen, en neemt deel aan de Historische Stoet tgv 950 jaar Moorsele. Het jaar 1997 staat, wat de harmonie betreft, in het teken van “Wevelgem 800” en de deelname aan het Provinciaal Toernooi voor de Ere-afdeling, overigens met behoorlijk resultaat. 1997 is erg druk, er zijn immers uitstappen naar Nieuwpoort, Oostduinkerke, Beloeil en naar Moeskroen, maar ook het traditionele Zomerfeest. Overigens zijn er te Wevelgem zelf nog optredens die kaderen in het feestjaar Wevelgem 800, alsook een belangrijke inbreng van muzikanten in het gelegenheidsorkest olv Jan Van der Roost. Er worden samen ook een paar werken van Van der Roost opgenomen, die terug te vinden zijn op de CD Wevelgem 800. Even is er sprake van fusies met de andere Wevelgemse korpsen, maar deze plannen worden weer opgeborgen. De andere korpsen, die een uitgesproken politieke en verzuilde achterban hebben, zijn daar blijkbaar nog niet klaar voor.