In 1958 wordt “De Eendracht” voor de tweede maal aangeduid voor het Internationaal Concours van de UNESCO, ditmaal te Oostende. Er wordt een eerste prijs behaalt. In datzelfde jaar zijn er nog concerten te Luigne en te Ninove. In 1959 is er te Kortrijk weer een Provinciaal Toernooi voor Ere-afdeling, waar “De Eendracht” een quotering van 99% krijgt. Later op het jaar kent “De Eendracht” grote bijval te Béthune. Vier jaar later (1963) wordt aan twee wedstrijden deelgenomen. Te Kortrijk (Provinciaal Toernooi) wordt 96% behaalt, en van de Nationale Muziekwedstrijd te Antwerpen wordt een zilveren medaille meegebracht. In ’65 is de Muziekvereniging van Langenthal (Zwitserland) te gast. De vriendschapsbanden in 1965 gesmeed tussen Langenthal en Wevelgem, brengen “De Eendracht” in 1966 naar dat Zwitserse dorp.

Een delegatie van De Eendracht poseert in de Zwitserse sneeuw (Langenthal, 1966)

 In 1966 volgt Lucien De Kimpe Frederic Vanackere op als dirigent. In 1968 is er het Provinciaal Toernooi voor Ere-afdeling te Wervik waar  95% wordt behaald. In 1968 brengt “De Eendracht” ook nog  concerten in Koksijde en Béthune. Twee jaar later (1970) wordt terug een trofee van het Nationale Muziektoernooi te Antwerpen meegebracht. In die periode moet er ook uitgekeken worden naar een nieuwe repetitieruimte. “Den Tap” voldoet eigenlijk niet meer en moet daarenboven gesloopt worden om plaats te maken voor de bouw van een nieuw politiekantoor. De harmonie vindt in “De Fazant” een geschikte accommodatie. Op 30 april 1971 concerteren de drie plaatselijke muziekkorpsen naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Gemeentelijke Muziekschool. Er worden in die tijd nog verscheidene opnames gemaakt voor BRT1 en BRT2 radio, en voor de Vlaamse Televisie.

1973 is een mijlpaal in de geschiedenis van “De Eendracht”, het 100-jarig bestaan wordt dan immers gevierd. De muzikanten worden in een nieuw blauw-zwart uniform gestoken, en “De Eendracht” geeft een Jubileumconcert in zaal Cortina. Op 1 juli vindt een muziekfestival plaats waar verschillende korpsen aan deelnemen. Tijdens datzelfde jaar neemt “De Eendracht” deel aan het Nationaal Kampioenschap voor fanfares en harmonies uit Ere-afdeling, te Anderlecht. Met 90% komt de harmonie als derde uit de bus.

Groepsfoto genomen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan (1973)

In 1974 staat een belangrijk Provinciaal Toernooi voor korpsen uit Ere-afdeling het programma. De beste korpsen wordt de kans geboden om over te gaan naar een nieuw op te richten Superieure Afdeling. “De Eendracht” treedt aan te Waregem, en wordt meteen opgenomen in de nieuwe afdeling. In de loop van 1974 worden verder nog diverse concerten gebracht, oa te Avelgem, te Wervik en aan de kust. Dirigent Lucien De Kimpe brengt “De Eendracht” in contact met de Brass Band Rotterdam, die te Wevelgem te gast is van 8 tot 11 mei ’75. De uitstekende contacten die “De Eendracht” had gemaakt met de Brass Band Rotterdam, brengt de Wevelgemnaars ertoe in 1976 een tegenbezoek in Nederland te brengen. In 1977 is er een concert te Hondschoote, en bij de inhuldiging van de nieuwe burgemeester Gilbert Seynaeve wordt door 5 Wevelgemse korpsen gezamenlijk de mars “Guldenberg” uitgevoerd onder leiding van de componist Lucien Gekiere. In 1978 trekt “De Eendracht” naar Brussel waar in studio 4 aan het Flageyplein een opname voor Rond De Kiosk wordt gerealiseerd. In ditzelfde jaar concerteert “De Eendracht” te Gullegem en te Waregem, en werkt ze mee aan de Fruitstoet te Kortrijk, en een opname voor BRT2. In 1979 slaagt “De Eendracht” er nog in zich te handhaven in de Superieure afdeling. Er volgt een uitstap met concert te Koksijde, en er wordt deelgenomen aan het Nationaal Muziektoernooi van Antwerpen, een zilveren medaille is de buit.

Vervalperiode

Naar het einde van de jaren ’70 zijn de rangen van “De Eendracht” echter reeds sterk uitgedund. Recruteren wordt steeds moeilijker, aangezien Wevelgem immers 3 muziekkorpsen telt, en steeds minder jongeren zich aangetrokken voelen. “De Eendracht” kent duidelijk een verval. In 1980 wordt er, naast het Winterconcert, geconcerteerd te Thumaide en Moorsele. In 1981 is er een opname voor het programma “Kiosk” van BRT2 te Kortrijk. Op 4 en 5 juli richt de vereniging van de Wevelgemse muziekkorpsen een Internationaal Muziekfeest in, met medewerking van de 6 Wevelgemse en 6 buitenlandse korpsen (2 Franse, 2 Nederlandse, 1 Engels en 1 Deens). De zaterdag is er een massaconcert in het voetbalstadion te Wevelgem. Op 28 februari 1982 dirigeert Lucien De Kimpe z’n laatste Winterconcert met “De Eendracht”. Op zondag 18 april trekken we andermaal naar Hondschoote waar ons een uitstekend onthaal wacht en een gezamenlijk concert wordt uitgevoerd, wat meteen het afscheidsconcert is van de dirigent. Werner Vandamme wordt de nieuwe orkestleider.

Groepsfoto samen met wijkburgemeester Richard Rots (foto genomen begin jaren ’80)

Werner Vandamme koestert grootse plannen, “De Eendracht” is immers een orkest met een grote reputatie en een schitterend palmares. 1983 is ondanks alles een kalm jaar, het traditionele Winterconcert en een uitstap met concert naar Wambrechies daargelaten. In 1984 daarentegen staan naast het laatste Winterconcert in zaal Cortina, een succesvolle uitvoering samen met het koor De Posthoorn van het magistrale werk “CarminaBurana” van Carl Orff in het gloednieuwe Cultureel Centrum Guldenberg, en de Lucien Gekiere-hulde samen met de andere Wevelgemse muziekkorpsen op het programma. Maar dan staat Werner Vandamme voor een zware taak: het Provinciaal Toernooi voor de Superieure Afdeling. Hij is een begaafd musicus en een dirigent met bijzondere kwaliteiten, maar het toernooi van 1985 is echter geen haalbare kaart en Werner neemt afscheid in oktober 1984. Er komt dus weer een dirigentenwissel.