Zomer 1997 geeft Michiel Lietaert, wegens drukke beroepsbezigheden, het dirigeerstokje van de Jeugdharmonie door aan Gretel Debakker. Ongetwijfeld heeft de Jeugdharmonie onder haar enthousiaste leiding een mooie toekomst voor de boeg. Ondertussen is “De Eendracht” al bezig met de voorbereiding van het jubileumjaar 1998. De harmonie viert  in dit feestjaar haar 125-jarig bestaan. De muzikanten verschijnen in een nieuw uniform (een sober uniform in groen-zwart ), dat op het Jubileum-winterconcert aan het publiek wordt voorgesteld. Er volgen datzelfde jaar nog optredens te Koekelberg, op het Zomerfeest, te Nieuwpoort, het Henegouwse Lessen, en te Moeskroen.

Na het jubileumjaar doet de harmonie het in 1999 wat rustiger aan, toch staan er weer een aantal niet te onderschatten werken op het programma. Er volgen verder optredens te Nieuwpoort, te Oostduinkerke, en op het Zomerfeest, en wandelconcerten te Wevelgem en te Moeskroen. In het jaar van de eeuwende kent het Winterconcert een groot succes, zowel wat opkomst als vertolking betreft, die doet terugdenken aan de hoogdagen van de harmonie. Optredens dat jaar zijn er op het jaarlijkse Zomerfeest, te Nieuwpoort, Oostduikerke, Beloeil, te Wevelgem en te Moeskroen. Met het grote succes van het Winterconcert in het achterhoofd, wordt (misschien wat overmoedig) beslist om het volgend jaar deel te nemen aan het provinciaal toernooi met de bedoeling de superieure afdeling te halen en zo terug aan te sluiten met  de glorierijke periode van “De Eendracht”. Een periode van intense voorbereiding breekt aan.

Foto genomen op het winterconcert 1998 (125-jarig bestaan)

Bij het begin van de 21ste eeuw, in 2001, neemt Jan Craeynest het voorzitterschap over van z’n vader Georges. Hij is gemotiveerd en wil een zekere verjonging doorvoeren. Het Winterconcert dat jaar staat helemaal in het teken van de deelname aan het toernooi voor superieure. Het concert valt best mee, ook de opkomst, maar er is toch nog werk aan de winkel. Het toernooi nadert, en er wordt naarstig gerepeteerd. Uiteindelijk wordt op de toernooidag een puike prestatie neergezet. In de zaal een geestdriftig publiek, ook enkele aanwezige deskundigen zijn onder de indruk van de uitvoering.. Echter niet de jury. Een kater? Nee, een beetje een ontgoocheling, maar eigenlijk had “De Eendracht” niets te verliezen, zij mogen trouwens fier terugblikken op hun prestatie. In 2001 volgen nog optredens te Wevelgem (braderie), op ons Zomerfeest, in Oostduinkerke en te Moeskroen.

Sponsoractie

In 2002 wordt  een sponsoractie opgezet om de financiële armslag van de harmonie wat te vergroten, in ruil voor sponsoring krijgen de inschrijvers een galaconcert aangeboden en publiciteit in ons programmaboekje. Met de opbrengst van de sponsoractie kan het slagwerkinstrumentarium aangevuld worden met een zeer degelijke xylofoon en een klokkenspel. Dat jaar wordt ook het korpsblad “De Piston” boven de doopvont gehouden. Op het Winterconcert van 2002 pakt “De Eendracht” terug uit met een bijzonder programma, onder andere “Rhapsody in Blue” (G.Gershwin) met als soliste op piano de eigenste Gretel Debakker. Traditiegetrouw organiseert “De Eendracht” het Zomerfeest, en verder zijn er nog optredens te Oostduinkerke (enkele muzikanten doen deze uitstap per fiets – ’s morgens prachtig weer, maar ’s avonds een nooit gezien onweer).

Om persoonlijke en gezondheidsredenen neemt Jan Craeynest ontslag als voorzitter, en Kurt Caytan, die reeds de taak van voorzitter van de Jeugdharmonie van stichter Emiel Gheysens had overgenomen, neemt tijdelijk over. De voorbereiding van het Winterconcert 2003 neemt aanvang, zij het met een wat ‘lichter’ programma, zodat weer wat meer jongeren kunnen deelnemen. Solist op dat concert is hoornist Rik Vercruysse.

Project: HAFABRAVO

In samenwerking met de Gemeenschapsschool “De Startbaan” (toen nog De Vlaschaard), Heemkring Wibilinga en VLAMO wordt het project HAFABRAVO opgezet. Het doel is kinderen te laten kennis maken met de blaasmuziek. VLAMO, de nieuwe overkoepelende organistaie die de verzuilde muziekfederaties vervangt, ziet in HAFABRAVO een modelproject, en ze komen dan ook over de brug met een toelage. Het project resulteert in een tweedaagse: op 23 mei is er een optreden van de Brassband “Leieland”, met aansluitend de openlucht-filmvoorstelling “Brassed Off” met de Cinémobiel op de binnenkoer van de school. Op 24 mei heeft het eigenlijke schoolfeest plaats met tentoonstelling en receptie, en ’s namiddags wordt het optreden van de kinderen ‘live’ begeleid door “De Eendracht”. De rode draad door alle optredens: filmmuziek.

Verdere optredens dat jaar zijn het traditionele zomerfeest, een optreden in Oostduinkerke, de Wevelgemse braderie, het Sint-Ceciliafeest. In 2004 is er een dubbel Winterconcert, ter gelegenheid van het 20-jarig dirigentschap van Michiel. Op het programma van dit Galaconcert staan klassieke meesterwerken zoals de ouverture Willem Tell, ouverture 1812, een schitterend trombone-concerto, en nog enkele werken met solistische inslag. Naast het opluisteren van verscheidene huwelijksmissen, zijn er ook dat jaar de jaarlijks terugkerend zomerfeest, ceciliafeest,.. Het winterconcert van 2005 staat in het teken van de dansmuziek.  In de weken na het concert frissen enkele vrijwilligers ons lokaal op met een likje verf. Die zomer gaat de Jeugdharmonie op concertreis naar Lyon. In september staat er een “Brusseldag” op het programma, met onder andere een bezoek aan het MuziekInstrumentenMuseum. Het is niet de enige uitstap dat jaar, er wordt ook geconcerteerd in Oostduinkerke, Heist (in het kader van UitBlazen), en op het vlamo-toernooi te Vichte. Eind 2005 neemt Ignace  Gheysens de taak van voorzitter over van Kurt, die penningmeester wordt. In 2006 staat het Winterconcert in het teken van “carnaval” (met onder andere “Carnaval de Venise” met Frederik De Smet op trompet). Op 1 mei is er een namiddagconcert tijdens de traditionele Wevelgemse bloemenmarkt. Tijdens het repetitieweekend van de Jeugdharmonie in Westouter, werden de “grote” uitgenodigd. Een familiedag met koffie, taart, een leuke namiddagactiviteit, en een gezamelijke repetitie. Gezien de bomvolle zaal in 2006 werd in 2007 terug geopteerd om van het Winterconcert een 2-daagse te maken. Het thema dat jaar: Oost-Europese en Slavische muziek. In april volgde de provinciale festivalwedstrijd in Diksmuide. Die zomer spelen we ook tijdens ons Zomerfeest, en in Oostduinkerke. De Jeugdharmonie gaat op reis naar Deiffelt (Oostkantons). Dat jaar viert de jeugd tevens hun 25-jarig bestaan. In 2008 staat opnieuw een dubbel Winterconcert op het programma. De naam “El Golpe Fatal” doet het al vermoeden, het thema is spaanse muziek. De Jeugdharmonie participeert aan de activiteiten ter gelegenheid van de Ronde van Vlaanderen te Bellegem (Dorp van de Ronde). In mei concerteren de 3 Wevelgemse Jeugdorkesten tgv het 50-jarig bestaan van Basisschool De Startbaan. Verder is er dat jaar nog het zomerfeest, en een optreden op de zeedijk in Nieuwpoort (gevolgd door een gezellige pick-nick aan de havengeul), en terug een familiedag (in Brugge deze keer), en St-Cecilia (met een bezoek aan het luchtvaartmuseum).

De dubbele winterconcerten in 2009 zijn terug een jubileum-editie (25-jarig dirigentschap Michiel). In Mei volgt er een optreden in Châlons-en-Champagne. Het Zomerfeest omvat voor het eerst ook een familie-fiets-zoektocht. We treden op in Oostduinkerke, Menen (bij onze buren van harmonie St-Jozef tgv Wieltjesfeesten), Wevelgem (tgv historische derby Wevelgem-Gullegem). In september gaat de Jeugd op concertreis naar Zeeland, en in december wordt er onder de noemer “3=1” een gezamenlijk optreden gegeven door de 3 wevelgemse jeugdorkesten. Tijdens het winterconcert van 2010 wordt Norbert Dumonceau, die reeds 65 jaar onafgebroken trompettist is in onze vereniging, in de bloemetjes gezet. Speciaal voor hem worden enkele stukken van Wagner, zijn lievelingscomponist gespeeld. Tijdens de bloemenmarkt wordt een kioskconcert gespeeld. Een maand later volgt een concert tgv de Wevelgem Classic (de voormalige Gent-Wevelgem voor Wielertoeristen) samen met KH Eigen Schoon. Op het zomerfeest spelen de Wevelgemse jeugdharmonieën en brengt de Volksharmonie Sint-Jozef uit Menen een tegenbezoek. In september wordt er deelgenomen aan een feestelijke stoet in Beveren-Roeselare. Een week later gaat  de Jeugdharmonie op weekend naar Westouter, hun laatste activiteit.

Op 9 oktober 2010 gaat het Wevelgemse fusie-jeugdorkest C-Barré van start, een samensmelting van de drie Wevelgemse jeugdkorpsen (Jeugdharmonie De Eendracht, Jeugdharmonie Eigen Schoon, en Jeugdorkest De Notekrakers). Op 26 december 2010 volgt hun debuutconcert. Ook de “grote” korpsen zochten in die periode meer toenadering.. zo vierden De Eendracht en Eigen Schoon toen samen St-Ceciliafeest. Het lot beslist er echter anders over. Wegens meningsverschillen (oa omtrent dirigent, repetitiedag, repertoire..) zal De Eendracht niet toetreden tot een fusie. Harmonie Eigen Schoon fusioneert enige maanden later met Fanfare Arbeid (die al eerder een “LAT-relatie” aanging met Harmonie De Plicht uit Menen) tot Wevelgems Harmonieorkest Concordia (niet te verwarren met de eerste Wevelgemse muziekvereniging). 

De rode draad doorheen het Winterconcert in 2011 is de natuur in al haar facetten. Het zomerfeest dat jaar wordt een soort supersamenwerking met turnvereniging Go4Gym, café De Cameo, harmoniën De Eendracht en (toen nog) Eigen Schoon. Eind augustus spelen we een concert op de Nieuwpoortse zeedijk. Niettegenstaande het wat tegenvallende weer zorgden we voor de nodige sfeer, met een meterslange polonaise-sliert tot gevolg. Het Sint-Ceciliafeest werd dat jaar mede geëntertaind door comedian David Galle. Tijdens het Winterconcert van 2012 trokken we op muzikale reis naar Frankrijk, met oa An American in Paris, Petite Fleur, Edith Piaf, Yves Montand, en als bis natuurlijk de French Cancan (uit Orpheus in de Onderwereld). Datzelfde voorjaar participeerden we aan het project “Hotel Velo” van Theater Antigone. Daarnaast gaven we ook een koffieconcert in WZC Sint-Camillus, en werd het zomerfeest vervangen door het Blazen-voor-Muco-evenement. Die zomer was nogal druk, want naast het traditionele kustoptreden in Oostduinkerke in augustus, speelden we in september op de Wevelgemse braderie en voor de opening van de Budafabriek in Kortrijk, en in oktober in Rijssel. Voor het Ceciliafeest trokken we de boot op. In 2013  draaide het Winterconcert rond het thema Rusland (met als hoogte punt Tchaikovski’s Zwanenmeer). Net zoals het jaar voordien schotelt chef Michiel zijn muzikanten een etentje voor, als bedanking voor de inzet in de aanloop naar het concert, een nieuwe traditie is geboren. De rest van het jaar verloop terug vrij traditioneel, met een zomerfeest en een uitstap naar Oostduinkerke, en een Ceciliafeest in Leyedaele. 

In 2014 is Michiel precies 30 jaar de muzikale leider van onze harmonie, en stond er iets speciaals op het programma voor het Winterconcert: Blikvanger was gastsolist Julien Libeer, een Wevelgemse pianovirtuoos, geprezen in binnen-en buitenland, winnaar van Klara publieksprijs dat jaar, en kleinzoon van Dr. Jules Libeer (ooit nog voorzitter van onze harmonie). In juli trokken we naar Westende én Middelkerke. En in Summer@Lauwe kon je onze ReUnionband aan het werk zien, een gelegenheidsgroepje van een toffe groep jonge Eendrachters. De naam is gebaseerd op de Unionband, een groepje die een kwarteeuw eerder eveneens ontsproot in de schoot van De Eendracht. Voor het Winterconcert van 2015 werd inspriatie gezocht aan de andere kant van de Atlantische oceaan: Amerika. In mei deden we een daguitstap naar Châlons-en-Champagne, waar we alweer voor een volle Notre-Dame-en-Vaux speelden, net zoals in 2009. Begin juli hadden we ons zomerfeest. De zomermaanden waren grotendeels een kopie van het voorgaande jaar: de ReUnionband was terug te zien in Summer@Lauwe, en De Eendracht speelde in Westende en Middelkerke. In september speelde we ook nog eens op de Zwevegemse braderie. We hebben intussen ook een nieuw logo (ontworpen door Sézart), die onze nieuwe vestjes siert. Het Winterconcert van 2016 was italiaans getint (met oa Pini di Roma van Respighi, Con te Partiro,..). Tijdens de zomer volgt een open repetitie, het traditionele Zomerfeest, een familie-fotozoektocht, en een optreden op de Wevelgemse braderie. Nadat Ignace Gheysens eerder dat jaar terugtrad als voorzitter, vonden we in Luc Lannoy een waardige opvolger. Het Winterconcert van 2017 stond in het teken van ‘dans’ (met ondere andere Ravel’s Bolero, Borodin’s Polovtsiaanse Dansen, Bernstein’s Mambo, Tico-Tico, Czardas,..). Een maand later spelen groepjes muzikanten van De Eendracht en Concordia tijdens De Nacht van de Geschiedenis, die in het teken staat van ‘muziek’ (meer bepaald de geschiedenis van de Wevelgemse muziekkorpsen). In mei staat een Benefietconcert op het programma tvv Palliatief Netwerk Zuid-West-Vlaanderen. Begin juli volgt het zomerfeest, en eind augustus spelen we ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van het Wevelgemse vliegveld (Airport Kortrijk). Een dag later volgt de 2e jaargang van de familiefietszoektocht. In september treden we op nav de Wevelgemse braderie. In oktober doen we mee aan het Vlamo-tornooi. In november is er Sint-Cecilia.. 2017 is/was een druk jaar. Het Winterconcert 2018 staat in het teken van filmmuziek (met muziek uit oa Star Wars, James Bond, Mary Poppins, Pirates of the Caribbean,..).Op de eerstvolgende vergadering beliste het bestuur, na grondige evaluatie en beraadslaging, met de continuïteit van de harmonie voor ogen, om de samenwerking met Michiel stop te zetten. We zijn niet blind voor de 34 jaar muzikale inzet, en danken hem daar ook voor. De repetities gaan verder onder leiding van dirigent ad interim Hannes Vanlancker. Gezien de combinatie met zijn andere werkzaamheden, is dit slechts een tijdelijke oplossing. Een vacature wordt opengesteld, waarop in de daaropvolgende maanden een tiental sollicitaties binnenkomen. Er vonden verschillende gesprekken plaats, waaruit 2 kandidaten werden gedestilleerd. Verder was het aan de muzikanten om te beoordelen. Eind september wordt Pieter Meersseman aangesteld als nieuwe dirigent.