Jeugdorkest Wevelgem

Historiek: Jeugdharmonie “De Eendracht” Wevelgem

Alhoewel er in vroegere tijden al een “klein muzieksken” (1936) bestond onder de vleugels van de Koninklijke Harmonie “De Eendracht”, werd de Jeugdharmonie "De Eendracht" opgericht begin jaren tachtig. Er werd onder de leden van de harmonie gezocht naar enthousiaste muzikanten en bestuursleden voor de oprichting van een jeugdensemble. De startvergadering vond plaats op 30/12/1981 in toenmalig lokaal "De Fazant", en op 9 januari 1982 werd de eerste repetitie gehouden onder leiding van Marc Commeyne. Twee maand nadien volgde het eerste optreden tgv het jaarlijkse Winterconcert (toen nog in Parkhotel Cortina).

Om de nodige financiële middelen te bekomen, werden er in de loop van de jaren tal van activiteiten georganiseerd. Zo waren er ponykoersen, maar ook tombola's, kaartingen, etentjes en zelfs braadworstenverkoop op de Wevelgemse Braderie. Sedert een 10-tal jaar worden ook ontbijtpakketten geleverd op zondagmorgen.

Naast de talrijke optredens binnen de landsgrenzen werd ook het buitenland niet over het hoofd gezien: In 1985 vond er voor de eerste keer een concertreis plaats: een vijfdaagse naar Oostenrijk. Later volgden nog reizen naar Duitsland en Oostenrijk in 1986; Spanje in 1988; terug Duitsland in 1989; Zwitserland in 1990; Frankrijk in 1992; Groot-Brittanië in 1999; nogmaals Duitsland in 2002; Frankrijk in 2004, Luxemburg en de Oostkantons 2007, en Nederland in 2009.

In 1986 diende Marc Commeyne omwille van gezondheidsredenen zijn ontslag in als dirigent. Zijn opvolger was Michiel Lietaert, toen reeds dirigent van de Koninklijke Harmonie De Eendracht. In juni 1997 nam Gretel Debakker het stokje over van Michiel.

 

De drie Wevelgemse Jeugdorkesten fuseren, en vormen Jeugdorkest "C-Barré" Wevelgem

Vanaf 9 oktober 2010 smelten de drie Wevelgemse jeugdorkesten (Jeugdharmonie De Eendracht, Jeugdharmonie Eigen Schoon, Jeugdorkest De Notekrakers) samen, en vormen ze Jeugdorkest C-Barré.

Hoe kwamen we tot een fusie?

In 2008 wilden 2 van de 3 orkesten (De Eendracht & Eigen Schoon) een gemeenschappelijk project uitvoeren. Uiteindelijk ging dat specifieke project niet door om praktische redenen, maar in plaats daarvan werd een gezamenlijk concert gepland. Ook de 3e partij (De Notekrakers) stapte in de boot, en op zondag 20 december 2009 concerteerden de 3 Wevelgemse jeugdorkesten samen, onder de leiding van Gretel Debakker en Martin Van Walleghem. Dit unieke gezamenlijke concert kreeg de benaming “3=1”.

Het concert viel in goede aarde, de commentaren waren positief, en we konden terugblikken op een degelijke samenwerking. En belangrijk, ook de muzikanten vonden het een leuke ervaring.

Er liepen intussen al gesprekken voor meer samenwerking tussen de Wevelgemse muziekkorpsen, want ook de “grote” zien het nut hiervan in, maar de jeugdorkesten wilden een versnelling hoger schakelen, kwestie van de opgebouwde contacten van 3=1 niet verloren te laten gaan.

Het ijzer wordt het best gesmeed als het heet is, en van het een kwam het ander. Een fusie kwam er natuurlijk niet zo maar, er is overleg aan vooraf gegaan, maar de drie jeugdorkesten raakten het relatief snel eens. Hoewel zij allen een eigen jeugdbestuur en aparte vzw hadden, kreeg de fusie ook de zegen van hun respectieve moedermaatschappijen (KH De Eendracht, KH Eigen Schoon, en fanfare Arbeid).

Het bestuur van het nieuwe Jeugdorkest C-Barré bestaat uit een evenredig aantal vertegenwoordigers van Jeugdharmonie De Eendracht, Jeugdharmonie Eigen Schoon, als Jeugdorkest De Notekrakers. De voorzitter is Maurice Knockaert.

Het jeugdorkest staat onder de muzikale leiding van dirigente Gretel Debakker die reeds Jeugdharmonie De Eendracht en Jeugdharmonie Eigen Schoon dirigeerde.

Het enige onderwerp waarover lang gediscussieerd werd was de naam. Niet gemakkelijk! Uit een hoop ingezonden voorstellen, brainstormsessies, en suggesties, werd ten slotte gekozen voor de naam Jeugdorkest “C-Barré”, die bedacht werd door Karine Monbaillieu. De term staat voor een maatsoort (“alla breve”), die wordt weergegeven door een doorstreepte C: “¢”

Waarom fuseren?

Wat willen we bereiken met deze fusie? Er zijn verschillende redenen, een fusie biedt verschillende voordelen. We kunnen spreken van een win-win-win-situatie!

Vooreerst betekent een bredere kern, zowel qua bestuur als qua muzikanten, dat je op organisatorisch vlak bepaalde activiteiten op efficiëntere wijze kan organiseren. Je kan altijd leren van elkaar, en met een uitgebreid bestuur kunnen taken beter verdeeld worden, je kan beroep doen op een grotere achterban vrijwilligers,.. Als één jeugdorkest hebben we een stevige basis om op te bouwen. Een groter ledenpotentieel zorgt er ook voor dat de aantrekkingskracht wordt vergroot.

Op muzikaal vlak biedt een samenbundeling van de krachten bovendien een grote meerwaarde. De verschillende orkesten vullen elkaar goed aan. Daar waar de ene bijvoorbeeld weinig klarinetten heeft maar veel fluiten, zit een ander juist met het tegenovergestelde probleem. Een fusie betekent dus een grotere en completere bezetting, waardoor het ook leuker repeteren is.

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk is het grote voordeel van deze muzikale krachtenbundeling dat nieuwe muzikanten nu niet meer verspreid zullen worden over 3 korpsen, maar dat we als één volwaardig orkest naar buiten kunnen komen, ook naar de muziekacademie toe. Iedere jeugdvereniging moet natuurlijk opboksen tegen de “concurrentie” met allerlei andere vrijetijdsactiviteiten, maar drie jeugdorkesten in één gemeente werd een beetje van het goede te veel. We visten met zijn allen in dezelfde vijver. Het is te gek om op praktisch hetzelfde moment, op letterlijk een boogscheut van elkaar, alle drie apart te repeteren. Zeker gezien de politieke “kleur” van de orkesten voor de jeugd al lang niet meer van belang is.

Hopelijk zet de fusie van de jeugdorkesten aan tot een nauwere samenwerking tussen de moedermaatschappijen, en om -wie weet- het voorbeeld van de jeugdorkesten te volgen.

Praktische informatie:

De eerste repetitie van Jeugdorkest C-Barré is op zaterdag 9 oktober.

De repetities zullen plaatsvinden in de kelderruimte van het CultuurCentrum Guldenberg (Acaciastraat 1, Wevelgem), dit is het repetitielokaal van de Notekrakers en fanfare Arbeid.

Met betrekking tot het repetitiemoment was er weinig discussie. De drie orkesten repeteerden allen de late zaterdagnamiddag/vooravond. Het repetitiemoment blijft de zaterdag-vooravond, kwestie van niet in het vaarwater te komen van diverse jeugdbewegingen: Om 18u begint het mini-jeugdorkest. De jeugdharmonie repeteert van 18u30 tot 20u.

We starten met een mini-orkestje voor de allerjongsten (Lagere 3 en Lagere 4 in de muziekschool, dus de 10-12-jarigen) met iets minder moeilijke stukjes, zodat deze nieuwe muzikantjes niet onmiddellijk “verdrinken” in een grote groep. We plannen beide repetities wel na elkaar, zodanig dat de overgang tussen mini’s en jeugd gemakkelijk kan worden gemaakt.

Op zondag 26 december om 18u houden we ons eerste concert in CC Guldenberg.

 

De fusie in de media

De Weekbode, vrijdag 10 september 2010

 

Het Nieuwsblad, maandag 11/10/2010

 

Het Laatste Nieuws, vrijdag 15/10/2010

 

De Weekbode, vrijdag 15/10/2010

 

Klankbord West-Vlaanderen, donderdag 21/10/2010